Е-бизнес Академия е частна образователна и консултантска организация, специализирана в обучението на възрастни в областта на предприемачеството, електронния бизнес и електронния маркетинг, както и консултантски дейности в областта на електронния бизнес и електронния маркетинг.

Нашата цел е да дадем възможност на собствениците на малък бизнес, самонаетите лица и хората със специфични умения и хобита да излязат онлайн, да се представят и да използват всички предимства на дигиталните технологии по най-добрия възможен начин. За да постигнем целта си, ние организираме събития, обучения и семинари, на които представяме съществуващите възможности и мотивираме нашите обучаеми да продължат обучението си и да получат необходимите им знания. По-нататък ги подкрепяме по пътя им в изграждането на нов бизнес, кариерна промяна и т.н.

Нашите експерти притежават широко признати умения и компетенции в професионалното обучение и обучението на възрастни, управлението и реализацията на проекти. Те имат дългогодишен опит в областта на ИКТ, дигитално обучение, онлайн маркетинг, разработване на софтуер и уеб приложения, организиране на обучения, коучинг и менторство. През 2013 г. нашият екип създаде проект „Малкият е-бизнес – успешен и ефективен“, който се фокусира върху подобряване на присъствието в интернет и използването на дигитални инструменти за малки компании и самонаети лица. 6 години по-късно, благодарение на доброволната работа на колегите ни от различни компании и образователни институции, инициативата все още е жива и дава възможност на все повече хора да се запознаят с най-съвременните дигитални инструменти, IoT, кодиране и т.н.

www.e-businessacademy.eu