IDEC е консултантска компания за обучение, базирана в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на проекти на ЕС. Компанията има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на неформалното и самостоятелното обучение и в националните реформи на системите за образование и обучение. През последните 18 години IDEC се занимава с темата за осигуряване на качеството и подобряване на ПОО и координира проектите QMS, EQUAL, BEQUAL и QUADRAT и участва в няколко други. BEQUAL, проект за развитие на иновации, който IDEC координира през 2008-2010 г., разработи инструмент за сравнителен анализ за осигуряване на качеството на ниво доставчици на ПОО. Инструментът и порталът BEQUAL са устойчиви и се развиват и до днес. BEQUAL се предлага на 15 европейски езика и се използва от повече от 600 институции.

Уебсайт: www.idec.gr