Торинският институт за глухи в Пианеца е организация с древен произход, основана през 1814 г. с цел да се грижи за образованието на глухи деца и да обучава техните учители.

Институтът е фондация с нестопанска цел.

УСЛУГИ

 • Услуги за учители на ученици със специални потребности в масовите училища (от детската градина до университета), подпомагащи учениците в сътрудничество с местните социални служби и училищните власти;
 • Програма за обучение на глухи и глухонеми с увреждания и ученици с различни увреждания;
 • Професионално обучение и професионално ориентиране за млади глухи (готвене и градинарство);
 • Обучение за учители, логопеди и педагози;
 • Специализиран център за библиотека и документация за учители и родители;
 • Специални проекти за включване на глухи хора в обществото с оглед на всеобщата достъпност, с акцент върху музеите и културните институции;
 • Проекти с университетите в областта на изследванията, езиковата рехабилитация и социалните услуги;
 • Домашно жилище за глухи възрастни;
 • Европейски проекти;
 • Логопедични и SLI програми;
 • Детска градина (с национално удостоверение като официално училище);
 • Езикови класове: италиански, английски, езици на жестовете;
 • Сензорна градина.

SOCIAL

FACEBOOK: Istituto dei Sordi di Torino

TWITTER: @IstitutoSordi

LINKEDIN: Fondazione Istituto dei Sordi di Torino – Onlus

ANOBII: Biblioteca dell’Istituto dei Sordi

INSTAGRAM: istitutodeisordiditorino

YOUTUBE: Canale di IstitutoSordiTorino