Projects in Motion Ltd (PiM) е базирано в Малта МСП, чиято цел е участие или управление на съвместни проекти с разпределени ресурси, насочени към въпроси, свързани с иновациите и енергийната политика чрез транснационално сътрудничество или насочени към изграждане на капацитет за научноизследователска и развойна дейност и политика.

PiM също така провежда изследвания за различни европейски и местни държавни органи, големи компании и МСП. Нашата цел е да насърчаваме иновациите и трансфера на знания в Европа и Средиземноморския регион чрез партньорства, повишаване на осведомеността, иновации и стратегически действия. Освен това една от основните ни дейности е да подпомагаме местните заинтересовани страни да развиват опит и да разширяват знанията си в иновациите чрез обучителни семинари, съвместни промоционални дейности и чрез специални учебни материали. PiM може да предостави:

  • подробни познания за националното образование и наука. Проведохме различни проучвания за образованието и иновациите като кореспонденти на държави за Европейската комисия.
  • достъп до голяма мрежа от местни и регионални институции вкл. училища, предприятия, образователни институции, държавни агенции, неправителствени организации, общини и медии.
  • дълъг опит в разпространението и повишаването на осведомеността на място, но също така и изследвания и големи демонстрационни проекти.
  • повече от 15 години опит в различни програми за финансиране от ЕС, както като партньор, така и като лидер на WP.
  • разработване и прилагане на иновативни инструменти за комуникация и промоция.
  • разпространение, идентифициране на най-добрите практики и управление на общността. В миналото сме разработили голяма ресурсна база от учебни материали за училища и ученици, домакинства, предприятия и други институции.
  • обучения и трансфер на знания, организирани както малки, така и големи събития за повишаване на осведомеността.

Уебсайт: www.pim.com.mt