UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) е публична организация с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни с над 40-годишна традиция в долината на Савиня (Словения). UPI Žalec предлага разнообразна гама от програми за формално и неформално образование, предоставя насоки и консултации и участва в местни, регионални, национални и международни проекти. В организацията редовно работят 14 професионалисти и около 100 външни преподаватели и професионалисти от различни области. UPI работи с различни целеви групи – възрастни като цяло, както и с различни уязвими групи възрастни: хора с ниска квалификация, безработни, NEET и мигранти

Уебсайт: www.upi.si