EUROGEO je uveljavljena znanstvena inštitucija z močno evropsko noto, ki združuje geografe in druge s podobnega področja (okolje, planiranje, meritve, kartografija, geotehnologija) iz različnih življenskih okolij. Je mednarodna nevladna organizacija z velikim številom članov. Družba ima veliko izkušenj v državnih in mednarodnih projektih s področja izobraževanja in usposabljanja. EUROGEO je mednarodna neprofitna organizacija iz Belgije. Organizira večje dogodke, izvaja usposabljanja in strokovna izpopolnjevanja, izdaja knjige in članke, podpira znanstvenike pri delu in karieri, uvaja inovacije na področju poučevanja geografije, identificira in razširja dobre prakse, sodeluje z EU, Svetom Evrope in ostalimi evropskimi organizacijami, sodeluje tudi s svetovnimi organizacijami kot ZN, Svetovna Banka in dobrodelnimi organizacijami. Aktivno sodeluje z državnimi in regionalnimi Ministrstvi za Izobraževanje za izboljšanje proces poučevanja geografije in drugih sorodnih predmetov. Ima participativni status v Evropskem Svetu in je strokovni, politični glas geografov v Evropi. EUREGEO je aktivni član Digitalne Agende in član iniciative Eye on Earth, odrti podatki in odrta znanost za doseg ciljev trajnostnega razvoja.

Spletna stran: www.eurogeography.eu