EUROGEO jest wiarygodnym towarzystwem naukowym o silnie zarysowanym wymiarze europejskim, które skupia geografów i specjalistów dziedzin pokrewnych (środowisko, planowanie, geodezja, kartografia, geotechnologia). To międzynarodowa organizacja pozarządowa posiadająca wielu członków. Towarzystwo EUROGEO może pochwalić się znacznym doświadczeniem w projektach krajowych i międzynarodowych w zakresie kształcenia i szkoleń. To belgijska organizacja non-profit o międzynarodowym zasięgu. Jej działalność obejmuje organizację wydarzeń, prowadzenie szkoleń i wspieranie rozwoju osobistego, publikację książek i czasopism, wspieranie naukowców w ich pracy i karierze, tworzenie innowacji w nauce geografii, identyfikację i promowanie dobrych praktyk, współpracę z Unią Europejską, Radą Europy i innymi organizacjami europejskimi, współpracę ze światowymi organizacjami i instytucjami, w tym m.in. ONZ, Bankiem Światowym i fundacjami dobroczynnymi. EUROGEO aktywnie współpracuje z Ministerstwami Edukacji w kraju i na świecie z myślą o doskonaleniu procesu uczenia się i nauczania geografii oraz powiązanych dziedzin. Ma status współuczestnika w Radzie Europy i stanowi zawodowy głos polityczny geografów w Europie. EUROGEO jest interesariuszem Agendy Cyfrowej oraz członkiem inicjatywy „Eye on Earth” w sprawie dostępu do danych i nauki w celu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Strona internetowa : www.eurogeography.eu