EUROGEO hija soċjetà xjentifika awtorevoli, b’dimensjoni Ewropea qawwija, li tqabbad ġeografi u dawk minn suġġetti relatati (ambjent, ippjanar, surveying, kartografija, ġeoteknoloġija) minn kull aspett tal-ħajja. Hija NGO internazzjonali bi sħubija wiesgħa. L-assoċjazzjoni għandha esperjenza konsiderevoli fi proġetti nazzjonali u internazzjonali fl-edukazzjoni u t-taħriġ. EUROGEO hija organizzazzjoni internazzjonali Belġjana mhux għall-profitt. L-attivitajiet ta ’l-assoċjazzjoni jinkludu l-organizzazzjoni ta’ attivitajiet u avvenimenti maġġuri, it-tmexxija ta ’taħriġ u żvilupp professjonali, il-produzzjoni ta’ kotba u pubblikazzjonijiet tal-ġurnali, l-appoġġ lil xjentisti fl-impjiegi u l-karrieri tagħhom, l-innovazzjoni fit-tagħlim tal-ġeografija, l-identifikazzjoni u l-promozzjoni ta ’prattika tajba, L-UE, il-Kunsill ta’ l-Ewropa u organizzazzjonijiet Ewropej oħra, tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji globali bħal-UN, il-Bank Dinji u fondazzjonijiet tal-karità. EUROGEO jaħdem attivament mal-Ministeri tal-Edukazzjoni nazzjonali u reġjonali biex itejjeb it-tagħlim u t-tagħlim tal-ġeografija u oqsma relatati. Għandu status parteċipattiv fil-Kunsill tal-Ewropa u huwa l-vuċi professjonali u politika tal-ġeografi fl-Ewropa. EUROGEO kien parti interessata fl-Aġenda Diġitali u membru tal-inizjattiva Eye on Earth dwar data miftuħa u xjenza miftuħa fil-kisba tal-Għanijiet ta ’Żvilupp Sostenibbli. vuċi politika tal-ġeografi fl-Ewropa. EUROGEO kien parti interessata fl-Aġenda Diġitali u membru tal-inizjattiva Eye on Earth dwar data miftuħa u xjenza miftuħa fil-kisba tal-Għanijiet ta ’Żvilupp Sostenibbli. vuċi politika tal-ġeografi fl-Ewropa. EUROGEO kien parti interessata fl-Aġenda Diġitali u membru tal-inizjattiva Eye on Earth dwar data miftuħa u xjenza miftuħa fil-kisba tal-Għanijiet ta ’Żvilupp Sostenibbli.

Websajt: www.eurogeography.eu