UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) hija istituzzjoni pubblika mingħajr skop ta ’qligħ għall-edukazzjoni u t-taħriġ ta’ adulti fil-Wied ta ’Savinja (Slovenja) bi tradizzjoni ta’ aktar minn 40 sena. UPI Žalec joffri firxa diversa ta ’programmi ta’ edukazzjoni formali u mhux formali, jipprovdi servizzi ta ’gwida u pariri u huwa involut fi proġetti lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. Huwa jimpjega regolarment 14-il professjonist u jikkopera ma ‘cca. 100 għalliem u professjonisti esternalizzati minn diversi oqsma. Jaħdem ma ‘gruppi fil-mira differenti, bħal adulti in ġenerali kif ukoll ma’ diversi gruppi vulnerabbli ta ‘adulti: adulti bi kwalifiki baxxi, adulti bla xogħol, anzjani, NEETs, u migranti.

Websajt: www.upi.si