Το EUROGEO είναι μια επίσημη επιστημονική κοινότητα, με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, η οποία δικτυώνει γεωγράφους και άτομα από συναφή θέματα (περιβάλλον, σχεδιασμός, έρευνα, χαρτογραφία, γεωτεχνολογία) κι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι μια διεθνής ΜΚΟ με μεγάλη συμμετοχή. Η ένωση έχει σημαντική εμπειρία σε εθνικά και διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το EUROGEO είναι ένας βελγικός μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός. Οι δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σημαντικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, τη διεξαγωγή κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης, την παραγωγή βιβλίων και δημοσιεύσεων περιοδικών, την υποστήριξη επιστημόνων στη δουλειά και τη σταδιοδρομία τους, την καινοτομία στη διδασκαλία της γεωγραφίας, τον εντοπισμό και την προώθηση ορθών πρακτικών, τη συνεργασία με ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που συνεργάζονται και με παγκόσμιους οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το EUROGEO συνεργάζεται ενεργά με τα εθνικά και περιφερειακά Υπουργεία Παιδείας για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας της γεωγραφίας και των συναφών θεματικών τομέων. Έχει συμμετοχική στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι η επαγγελματική, πολιτική φωνή των γεωγράφων στην Ευρώπη. Το EUROGEO υπήρξε ενδιαφερόμενο μέλος στην ψηφιακή ατζέντα και μέλος της πρωτοβουλίας Eye on Earth σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή επιστήμη για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης.

Ιστοσελίδα: www.eurogeography.eu