Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Δίκτυο Μάθησης – DLEARN – στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής επανάστασης όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Οι στόχοι μας χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις κλειδιά: ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ, ΔΙΚΤΥΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Το δίκτυο, μέχρι σήμερα, αποτελείται από 25 οργανισμούς από 15 χώρες της ΕΕ, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα. την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Ιστοσελίδα: http://www.dlearn.eu