Updated: June 2019.

Informacje ogólne

Futuretheproject.eu dąży do zapewnienia dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach Futuretheproject.eu zainwestowano znaczne środki aby zadbać o łatwiejsze korzystanie i większą dostępność naszej strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że każdy ma prawo do godnego życia, równości, wygody i niezależności.

Ułatwienie dostępu na stronie Futuretheproject.eu

Futuretheproject.eu udostępnia dodatki zapewniające użytkownikowi łatwiejsze korzystanie ze strony internetowej (UserWay Website Accessibility Widget), obsługiwane przez dedykowany serwer. Oprogramowanie to umożliwia poprawę zgodności Futuretheproject.eu z wytycznymi w sprawie ułatwień dostępu do stron internetowych i aplikacji mobilnych (WCAG 2.1).

Aktywacja Menu ułatwień dostępu

Menu ułatwień dostępu Futuretheproject.eu aktywuje się klikając na ikonę Menu ułatwień dostępu wyświetloną w rogu strony. Po uruchomieniu Menu ułatwień dostępu należy odczekać chwilę, aby całe menu zdążyło się załadować.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Futuretheproject.eu nie ustaje w wysiłkach zmierzających do ciągłej poprawy dostępności swojej strony i usług wierząc, że naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest zapewnienie płynnego, nieograniczonego i niezakłóconego korzystania również dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo starań, aby wszystkie strony i treści na portalu Futuretheproject.eu były w pełni dostępne, niektóre z nich być może nie zostały w pełni dostosowane do surowych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub nieokreślenia najodpowiedniejszego rozwiązania technologicznego.

Służymy pomocą

Jeśli masz trudności z dostępem do treści na stronie Futuretheproject.eu lub potrzebujesz pomocy w związku z którąkolwiek częścią naszego portalu, prosimy o kontakt w standardowych godzinach pracy (podanych poniżej). Z przyjemnością będziemy służyć pomocą.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zgłosić nam problem z dostępnością, masz pytania albo potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Biurem Wsparcia Klienta projektu Futuretheproject.eu:

Email: irene@idec.gr