Sfond

Rawwem, ifrex u ghaqqad l-Edukazzjoni għall-Adulti – ‘FUTURE’ għandu l-għan li jiskambja prattiki tajbin fost organizzazzjonijiet differenti sabiex joħloq l-ambjent it-tajjeb fl-edukazzjoni tal-adulti biex iħaddan ir-rivoluzzjoni diġitali. B’mod partikolari, l-objettiv tal-proġett huwa li janalizza u jifhem xenarji futuri possibbli fil-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti, b’rabta mal-użu ta ’għodod u metodoloġiji diġitali bħal: proċessi edukattivi, dinamika tal-klassi, tagħlim inklużiv u studenti adulti li jgħallmu metodoloġiji. FUTURE twieled minn inizjattiva tan-Netwerk Ewropew tat-Tagħlim Diġitali u l-membri tiegħu (li wħud minnhom huma wkoll imsieħba ta ’dan il-proġett). L-inizjattiva “X’taħseb dwar il-futur tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ diġitali fl-UE?” tnieda bejn Mejju u Settembru 2017. Kien maħsub biex jikkonsulta f’livell Ewropew organizzazzjonijiet edukattivi differenti u l-persunal tagħhom biex jifhmu:

  1. il-perspettiva tal-persunal tal-organizzazzjonijiet edukattivi b’approċċ minn isfel għal fuq, bil-għan li jiġbor informazzjoni utli minn dawk li jaħdmu kuljum fil-qasam edukattiv u jistgħu jissuġġerixxu titjib u bidliet; 2. tiġbor informazzjoni minn setturi edukattivi differenti, bħal: ETV, ADULTI, SKOLA u EDUKAZZJONI OGĦLA.
  2. Riżultati miftuħa u aċċessibbli u mfassla b’approċċ inklussiv, li jippermetti lil kulħadd jużahom.

Din il-konsultazzjoni Ewropea wiesgħa wasslet għal rapport, li diġà ġie ppreżentat f’diversi okkażjonijiet u bnadi:
– Dlearn konferenza plenarja mad-DĠ CONNECT, id-DĠ IMPJIEG u d-DĠ EAC
– ma ‘l-Aġenzija Nazzjonali Taljana INDIRE

Għanijiets

Il-proġett għandu l-għan li jindirizza l-EDUKAZZJONI MIFTUHA u PRATTIĊI INNOVATTIVI FL-ETÀ DIĠITALI, li jrid jippromwovi l-użu ta ’metodoloġiji innovattivi permezz ta’ taħriġ diġitali u holqien ta’ materjali ta ’taħriġ miftuħa u adattabbli, disponibbli għal kulħadd, onlajn u b’xejn. Fir-rigward ta’ dan l-aspett, FUTURE se jaħdem fuq żewġ fronti:

  1. Id-database u każijiet ta’ studju – jipprovdu ċavetta għall-interpretazzjoni ta’ prattici ta’ taħriġ diġitali rrappurtati u l-użu tagħhom. Dan jaqbel sew fl-objettiv ta’ prijorità minħabba li l-edukaturi se jkollhom linji gwida ċari u sempliċi dwar il-potenzjal ta’ għodda diġitali, u b’hekk jkunu jistgħu jimplimentawhom b’suċċess fil-futur.
  2. Riżultati miftuħa u aċċessibbli u mfassla b’approċċ inklussiv, li jippermetti lil kulħadd jużahom.

Approċċ

FUTURE jixtieq jirrimarka li l-qasam edukattiv ma jaħdimx f’kompartimenti riġidi u fissi. L-edukazzjoni tevolvi permezz tal-proċess ta’ tkabbir esperjenzat minn kull individwu, u għalhekk teħtieġ paragun kostanti bejn l-atturi varji. Għal din ir-raġuni, l-approċċ tal-FUTURE se jkun li jinvestiga u jiġbor informazzjoni fis-setturi kollha tal-edukazzjoni, billi jipprova jifhem liema għodod huma adattabbli u trasferibbli. Min-naħa tiegħu, se tiżgura li r-riżultati tal-proġett jistgħu jerġgħu jintużaw f’kuntesti oħra.