Ozadje

Foster, mUltiply and connecT adUlt Education – FUTURE raziskuje dobre prakse uporabe spletnih orodij za izobraževanje med različnimi organizacijami. Največji poudarek je na razumevanju možnih prihodnjih scenarijev na področju izobraževanja odraslih, povezanih z uporabo digitalnih orodij in metodologij: izobraževalni procesi, razredna dinamika, vključujoče učenje in učne metdologije za izobraževanje odraslih. FUTURE je nastal na pobudo Evropske Digitalne Izobraževalne Mreže (DLearn) in njenih članic (nekatere so tudi partnerice pri projektu). Pobuda ‘Kaj pa ti meniš o prihodnosti digitalnega izobraževanja in usposabljanja v EU’? se je začela med majem in septembrom 2017. Namen je bil, da bi članice na evropskem nivoju lažje razumele:

  1. stališča zaposlenih v izobraževalnih organizacijah s pristopom ‘od spodaj navzgor’, s ciljem da bi zbrali koristne informacije s strani tistih, ki vsak dan delajo v izobraževanju, in ki lahko predlagajo izboljšave ter spremembe;
  2. zbrati podatke iz različnih izobraževalnih sektorjev, kot npr.: POKLICNEM, ŠOLSKEM, VISOKOŠOLSKEM izobraževanju ter izobraževanju ODRASLIH.

To veliko evropsko svetovanje je oblikovalo poročilo, ki je bilo ob različnih priložnostih že večkrat predstavljeno:
– Plenarna konferenca Dlearn z DG CONNECT, DG EMPLOYMENT in DG EAC
– z italijansko državno agencijo INDIRE

Cilji

Projekt želi nagovoriti ODPRTO IZOBRAŽEVANJE ter INOVATIVNE PRAKSE V DIGITALNI DOBI, ki želijo spodbuditi uporabo inovativnih metodologij in oblikovati prilagodljiva online gradiva, dostopna vsem in brezplačna. Na tem področju bo FUTURE delal na dveh frontah:

  1. Podatkovna baza podatkov in študije primerov predstavljajo ključ za razumevanje vseh predstavljenih digitalnih praks. Izobraževalci bodo tako dobili jasne in enostavne smernice o uporabi digitalnih orodij, tako jih bodo lahko lažje uspešno vključili v učni proces.
  2. Odprti ter dostopni rezultati, ki so zaradi inkuzivnega pristopa dostopni vsem.

Pristop

FUTURE bi rad opozoril, da izobraževalno področje ne uspeva s togimi in nefleksibilnimi oddelki. Izobrazba se razvija skozi proces razvoja rasti vsakega posameznika, zato potrebuje nenehno primerjanje med udeleženci. Zato bo FUTURE raziskal in zbiral informacije na vseh ravneh izobraževanja in bo skušal ugotoviti, katera orodja so prilagodljiva in prenosljiva. Sčasoma bo to omogočilo, da se rezultati projekta uporabijo tudi v drugih kontestih.