Informacje ogólne

Projekt Foster, mUltiply and connecT adUlt Education – FUTURE ma na celu wymianę dobrych praktyk między organizacjami, w celu stworzenia środowiska nauczania dorosłych umożliwiającego skorzystanie ze zdobyczy rewolucji cyfrowej. Celem projektu jest w szczególności analiza i zrozumienie potencjalnych przyszłych scenariuszy kształcenia dorosłych, w związku z wykorzystaniem narzędzi i metod cyfrowych, w tym m.in.: procesów edukacyjnych, dynamiki zajęć, inclusive learning i metodyki nauczania dorosłych.
Projekt FUTURE wywodzi się z inicjatywy Europejskiej Sieci Nauki Cyfrowej (European Digital Learning Network) oraz jej członków (niektórzy z nich zostali partnerami projektu). W okresie maj-wrzesień 2017 r. powstała inicjatywa pod nazwą „Co sądzisz o przyszłości kształcenia i szkoleń cyfrowych w Unii Europejskiej?” Jej celem było przeprowadzenie konsultacji na poziomie europejskim z różnymi instytucjami kształcenia i ich pracownikami, w celu:

  1. zapoznania się z punktem widzenia pracowników instytucji kształcenia o podejściu oddolnym, w celu zebrania przydatnych informacji od osób, które na co dzień pracują w edukacji i mogą zasugerować udoskonalenia i zmiany;
  2. zebrania informacji z różnych sektorów kształcenia, w tym m.in.: KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO, KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH ORAZ SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO, PONADPODSTAWOWEGO I WYŻSZEGO.

Szeroko zakrojone konsultacje europejskie zakończyły się opracowaniem raportu, który zaprezentowano przy różnych okazjach i w różnych formach:
– Konferencji plenarnej DLEARN, zorganizowanej wraz z Dyrekcjami Generalnymi ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG Connect), Zatrudnienia (DG Employment) oraz Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC)
– wraz z Włoską Agencją Narodową INDIRE

Cele

Projekt ma zajmować się KSZTAŁCENIEM OTWARTYM i INNOWACYJNYMI PRAKTYKAMI W ERZE CYFROWEJ, aby promować innowacyjne metodologie korzystając z cyfrowych rozwiązań oraz tworzyć ogólnodostępne i możliwe do indywidualnego dostosowania materiały szkoleniowe, dostępne bezpłatnie w Internecie dla wszystkich zainteresowanych. W tym względzie projekt FUTURE będzie działać dwutorowo:

  1. Baza danych i studia przypadków – przekazanie zasad interpretacji wszystkich zgłoszonych praktyk szkoleń cyfrowych i ich wykorzystania. Wpisuje się to doskonale w cel priorytetowy, ponieważ pedagodzy uzyskają wyraźne i proste wskazówki dotyczące potencjału narzędzi cyfrowych, dzięki czemu będą mogli z powodzeniem wdrażać je w przyszłości.
  2. Otwarte i dostępne wyniki, zaprojektowane zgodnie z zasadami podejścia „włączającego”, co umożliwia ich powszechne wykorzystanie.

Podejście

W ramach projektu FUTURE zwraca się uwagę, że obszar kształcenia nie obejmuje stałych elementów o sztywnych ramach. Kształcenie ewoluuje wraz z rozwojem każdej jednostki, przez co wymaga ciągłego porównywania różnych uczestników. Z tego względu podejście FUTURE zakłada rozpatrywanie i zbieranie informacji we wszystkich sektorach kształcenia, aby postarać się zrozumieć, które narzędzia można dostosować i wykorzystać w innych dziedzinach. Dzięki temu wyniki projektu będzie można ponownie wykorzystać w innych kontekstach.