Πλαίσιο

Το έργο FUTURE (Foster, mUltiply and connecT adUlt Education – Ενίσχυση, Βελτίωση και Διασύνδεση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον στην εκπαίδευση ενηλίκων και αυτοί με τη σειρά τους να μπορέσουν να υποδεχτούν την ψηφιακή επανάσταση. Συγκεκριμένα, ο στόχος του έργου είναι να αναλύσει και να κατανοήσει πιθανά μελλοντικά σενάρια στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθοδολογιών, όπως: εκπαιδευτικές διαδικασίες, δυναμική στην τάξη, εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και μεθοδολογίες διδασκαλίας ενηλίκων εκπαιδευόμενων.
Το FUTURE γεννήθηκε από μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Δικτύου Μάθησης (D-Learn) και των μελών του (μερικά από τα οποία είναι επίσης συνεργάτες αυτού του έργου). Η πρωτοβουλία «Τι πιστεύετε για το μέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ;» ξεκίνησε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2017. Στόχος ήταν να α συμβουλευτούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαφορετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και το προσωπικό τους για να κατανοήσουν:

  1. την άποψη του προσωπικού των εκπαιδευτικών οργανισμών με προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω (bottom up), με στόχο τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών από εκείνους που εργάζονται καθημερινά στον τομέα της εκπαίδευσης και μπορούν να προτείνουν βελτιώσεις και αλλαγές
  2. και κατ’ επέκταση να συλλέξουν πληροφορίες από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς, όπως: Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική & Ανώτερη εκπαίδευση.

Αυτή η ευρεία ευρωπαϊκή διαβούλευση οδήγησε σε μια έκθεση, η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί σε διάφορες περιπτώσεις και πλαίσια:
– Διάσκεψη ολομέλειας Dlearn με τη DG CONNECT, τη DG EMPLOYMENT & DG EAC
– με την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία INDIRE

Στόχοι

Το έργο στοχεύει να απευθυνθεί στην ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και τις καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή, η οποία θέλει να προωθήσει τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μεθοδολογιών και να δημιουργήσει ανοιχτό και προσαρμόσιμο εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο για όλους, online και δωρεάν. Όσον αφορά αυτήν την πτυχή, το FUTURE θα λειτουργήσει σε δύο επίπεδα:

  1. Η βάση δεδομένων και οι μελέτες περιπτώσεων – παρέχουν ένα κλειδί τόσο για την ερμηνεία όλων των πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης που εχουν εντοπιστεί όσο και για τη χρήση τους. Αυτό ταιριάζει καλά στον πρωταρχικό στόχο του έργου , επειδή οι εκπαιδευτικοί θα έχουν σαφείς και απλές οδηγίες σχετικά με τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στο μέλλον.
  2. Ανοιχτά και προσβάσιμα αποτελέσματα, σχεδιασμένα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιτρέποντας σε όλους να τα χρησιμοποιούν.

Προσέγγιση

Το έργο FUTURE θα ήθελε να παρατηρήσει ότι ο τομέας της εκπαίδευσης δεν λειτουργεί με άκαμπτα και σταθερά συστατικά μέρη. Η εκπαίδευση εξελίσσεται μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης που βιώνει κάθε άτομο και συνεπώς απαιτεί συνεχή σύγκριση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων. Για αυτόν τον λόγο, η προσέγγιση του FUTURE θα είναι να διερευνήσει και να συλλέξει πληροφορίες σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, προσπαθώντας να καταλάβει ποια εργαλεία είναι προσαρμόσιμα και μεταβιβάσιμα. Με τη σειρά του, θα διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και σε άλλα πλαίσια.