Μελέτες Περιπτώσεων

Το FUTURE απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να τους προσφέρει πρακτικά εργαλεία για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, όπως απαιτείται από τη νέα στρατηγική «Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults» (ΕΕ 19.12.16 σχετικά με τα μονοπάτια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα: νέες ευκαιρίες για ενήλικες) . Ένας από τους πυλώνες είναι να υποστηρίξει την αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού που ασχολείται με αναβαθμισμένες παροχές δεξιοτήτων, ιδίως σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματιες εκπαιδευτές. Στην πραγματικότητα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται πρότυπα στην κοινωνία μας και είναι ζωτικής σημασίας να είναι εξοπλισμένοι με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία .

Για αυτούς τους λόγους, οι εταίροι συγκέντρωσαν διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με μεθόδους διδασκαλίας μέσω ψηφιακών εργαλείων.

EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK


UPI – LJUDSKA UNIVERZA ZALEC


ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (IST)


POLITECHNIKA LODZKA


E-BUSINESS ACADEMY


IDEC


PIM


EUROGEO


FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL