Fundación Tecnología Social

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL (FTS), hija organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt u klassifikata bħala “edukattiva, xjentifika u ta’ ricerka u zvilupp fis-settur tat-teknoloġija, li l-għan ewlieni tagħha huwa li ssir rabta qawwija bejn riċerkaturi, manifatturi, utenti u istituzzjonijiet fil-qasam ta ‘l-ICT, biex tiżgura li t-teknoloġija hija għodda qawwija, faċli biex tużaha u ta ‘għajnuna li tgħin […]

Read more
UPI – ljudska univerza Zalec

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) hija istituzzjoni pubblika mingħajr skop ta ’qligħ għall-edukazzjoni u t-taħriġ ta’ adulti fil-Wied ta ’Savinja (Slovenja) bi tradizzjoni ta’ aktar minn 40 sena. UPI Žalec joffri firxa diversa ta ’programmi ta’ edukazzjoni formali u mhux formali, jipprovdi servizzi ta ’gwida u pariri u huwa involut fi proġetti lokali, […]

Read more
POLITECHNIKA LODZKA

Politechnika Lodzka (l-Università tat-Teknoloġija ta ‘Lodz – TUL) hija università teknika nazzjonali li bdiet teżisti fl-1945 bħala korp governattiv, pubbliku, inizjalment bi 3 Fakultajiet ta’ Inġinerija Mekkanika, Inġinerija Elettrika u Kimika. Flimkien ma ‘l-iżvilupp tagħha ġew stabbiliti fakultajiet ġodda, sa n-numru preżenti ta’ 9 fakultajiet, 70 istitut u dipartimenti u 113-il speċjalizzazzjoni. Fl-1992 twaqqfet il-Fakultà […]

Read more
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (IST)

L-Istitut ta ’Turin għat-Torox fi Pianezza huwa organizzazzjoni b’oriġini antiki, imwaqqfa fl-1814 sabiex tieħu ħsieb l-edukazzjoni ta’ tfal neqsin mis-smigħ u tħarreġ lill-għalliema tagħhom. L-Istitut huwa Fondazzjoni li ma tagħmilx profitt. SERVIZZI Servizz ta ‘għalliema u edukaturi bi bżonnijiet speċjali fi skejjel mainstream (mill-kindergarten sal-università) li jappoġġjaw lill-istudenti b’kollaborazzjoni mas-servizzi soċjali lokali u l-awtoritajiet tal-iskola; […]

Read more
PIM

Projects in Motion Ltd (PiM) hija SME ibbażata f’Malta li tirsisti biex tipparteċipa jew timmaniġġja proġetti kollaborattivi b’riżorsi mqassma, li jkopru kwistjonijiet innovattivi relatati mal-politika dwar l-innovazzjoni u l-enerġija permezz ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jew diretti lejn il-bini tal-kapaċità għar-Ricerka u Zvilupp, u l-politika socjali. PiM imexxi wkoll riċerka għal diversi korpi tal-gvern Ewropew u lokali, […]

Read more
IDEC

IDEC hija kumpanija ta ‘konsulenza dwar it-taħriġ li tinsab f’Piraeus, il-Greċja. L-attivitajiet tiegħu jikkonsistu f’taħriġ, konsulenza maniġerjali, assigurazzjoni tal-kwalità, evalwazzjoni u żvilupp ta ‘soluzzjonijiet ICT kemm għas-settur privat kif ukoll għal dak pubbliku. IDEC ilha attiva dawm l-aħħar 20 sena fil-qasam tal-proġetti tal-UE. Għandha esperjenza twila fil-politiki Ewropeja rigward it-tagħlim tul il-ħajja u b’mod partikolari […]

Read more
EUROGEO

EUROGEO hija soċjetà xjentifika awtorevoli, b’dimensjoni Ewropea qawwija, li tqabbad ġeografi u dawk minn suġġetti relatati (ambjent, ippjanar, surveying, kartografija, ġeoteknoloġija) minn kull aspett tal-ħajja. Hija NGO internazzjonali bi sħubija wiesgħa. L-assoċjazzjoni għandha esperjenza konsiderevoli fi proġetti nazzjonali u internazzjonali fl-edukazzjoni u t-taħriġ. EUROGEO hija organizzazzjoni internazzjonali Belġjana mhux għall-profitt. L-attivitajiet ta ’l-assoċjazzjoni jinkludu l-organizzazzjoni […]

Read more
E-Business Academy

kollegi tagħna minn kumpaniji u istituzzjonijiet edukattivi differenti, l-inizjattiva għadha ħajja u tagħti s-setgħa lil aktar u aktar nies biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-għodod diġitali l-aktar avvanzati, IoT, kodifikazzjoni eċċ. ġestjoni u realizzazzjoni tal-proġett. Għandhom snin ta ‘esperjenza fil-qasam tal-ICT, tagħlim diġitali, kummerċ onlajn, żvilupp ta’ softwer u applikazzjonijiet tal-web, organizzazzjoni ta ‘taħriġ, taħriġ u mentoring. […]

Read more
European Digital Learning Network

In-Netwerk Ewropew tat-Tagħlim Diġitali – DLEARN – għandu l-għan li jħaddan l-isfidi miġjuba mir-rivoluzzjoni diġitali f’termini ta ‘diskrepanza fil-ħiliet diġitali, lejn soċjetà diġitali inklużiva. L-għanijiet tagħna huma kkaratterizzati minn 4 kelmiet ewlenin: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ITTEJBA. In-netwerk, sal-lum, huwa magħmul minn 25 organizzazzjoni minn 15-il pajjiż tal-UE, attivi fil-qasam tal-edukazzjoni u t-tagħlim diġitali f’diversi livelli. […]

Read more