European Digital Learning Network

Европейската мрежа за дигитално обучение – DLEARN – има за цел да приеме предизвикателствата, породени от дигиталната революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към приобщаващо цифрово общество. Целите ни се характеризират с 4 ключови думи: SHARE, CONNECT, MULTIPLY, ENHANCE. Към днешна дата мрежата се състои от 25 организации от 15 държави от ЕС, […]

Прочетете още
E-Business Academy

Е-бизнес Академия е частна образователна и консултантска организация, специализирана в обучението на възрастни в областта на предприемачеството, електронния бизнес и електронния маркетинг, както и консултантски дейности в областта на електронния бизнес и електронния маркетинг. Нашата цел е да дадем възможност на собствениците на малък бизнес, самонаетите лица и хората със специфични умения и хобита да […]

Прочетете още
EUROGEO

EUROGEO е авторитетно научно общество със силно европейско измерение, което свързва географи и лица от свързани области (околна среда, планиране, геодезия, картография, геотехнологии) от всички сфери на живота. Това е международна неправителствена организация с широко членство. Асоциацията има значителен опит в национални и международни проекти в областта на образованието и обучението. EUROGEO е белгийска международна […]

Прочетете още
IDEC

IDEC е консултантска компания за обучение, базирана в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на проекти на ЕС. Компанията има дългогодишен опит в европейските политики […]

Прочетете още
PIM

Projects in Motion Ltd (PiM) е базирано в Малта МСП, чиято цел е участие или управление на съвместни проекти с разпределени ресурси, насочени към въпроси, свързани с иновациите и енергийната политика чрез транснационално сътрудничество или насочени към изграждане на капацитет за научноизследователска и развойна дейност и политика. PiM също така провежда изследвания за различни европейски […]

Прочетете още
ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (IST)

Торинският институт за глухи в Пианеца е организация с древен произход, основана през 1814 г. с цел да се грижи за образованието на глухи деца и да обучава техните учители. Институтът е фондация с нестопанска цел. УСЛУГИ Услуги за учители на ученици със специални потребности в масовите училища (от детската градина до университета), подпомагащи учениците […]

Прочетете още
POLITECHNIKA LODZKA

Politechnika Lodzka (Технически университет в Лодз – TUL) е национален технически университет, създаден през 1945 г. като държавен, публичен орган, първоначално с 3 факултета по машиностроене, електротехника и химия. Заедно с неговото развитие са създадени нови факултети. Към момента има 9 факултета, 70 института и катедри и 113 специализации. През 1992 г. е създаден Международният […]

Прочетете още
UPI – ljudska univerza Zalec

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) е публична организация с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни с над 40-годишна традиция в долината на Савиня (Словения). UPI Žalec предлага разнообразна гама от програми за формално и неформално образование, предоставя насоки и консултации и участва в местни, регионални, национални и международни проекти. В организацията […]

Прочетете още
Fundación Tecnología Social

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL, (FTS) е организация с нестопанска цел, класифицирана като „образователна, научна и научноизследователска и развойна дейност в технологичния сектор“. Основната й цел е да стане силна връзка между изследователи, производители, потребители и институции в областта на ИКТ, да гарантира, че технологията е мощен, лесен за използване и полезен инструмент, който помага на хората […]

Прочетете още