FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL (FTS), hija organizzazzjoni li ma tagħmilx profitt u klassifikata bħala “edukattiva, xjentifika u ta’ ricerka u zvilupp fis-settur tat-teknoloġija, li l-għan ewlieni tagħha huwa li ssir rabta qawwija bejn riċerkaturi, manifatturi, utenti u istituzzjonijiet fil-qasam ta ‘l-ICT, biex tiżgura li t-teknoloġija hija għodda qawwija, faċli biex tużaha u ta ‘għajnuna li tgħin lin-nies fl-iżvilupp personali u professjonali tagħhom irrispettivament mill-kundizzjonijiet fiżiċi u / jew soċjali tagħhom. FTS għandu l-esperjenza u għarfien ta ‘aktar minn 30 sena fost il-fundaturi tiegħu, li jaħdmu fuq setturi soċjali u ICT. Mill-bidu nett tal-FTS, hija ħadet diversi azzjonijiet immirati biex tilħaq l-għanijiet ddikjarati b’mod ċar fl-Istatut tagħha.

Il-missjoni tal-FTS hija li tikkunsidra t-teknoloġija bħala għodda għas-soċjetà, u li tagħmel dak kollu li nistgħu biex niżguraw li din l-għodda tkun faċli sabbiex tintużha b’mod miftuħ u minghajr ma teskludi lil-ħadd.

Websajt: www.fts.org.es