Studia przypadków

Projekt FUTURE jest adresowany do osób zajmujących się kształceniem dorosłych, aby dać im praktyczne narzędzia doskonalenia umiejętności, zgodnie z wymogami nowej strategii „Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych” (EU 19.12.16 w sprawie ścieżek podnoszenia poziomu umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych). Jednym z filarów jest wsparcie wstępnego szkolenia i ciągłego rozwoju zawodowego pracowników zajmujących się zapewnieniem ścieżek poprawy umiejętności, w szczególności dla nauczycieli i zawodowych szkoleniowców. Społeczeństwo postrzega edukatorów jako wzorce, a więc bardzo istotne jest zadbanie o ich odpowiednie umiejętności cyfrowe, dzięki którym będą mogli aktywnie odgrywać swoją rolę w społeczeństwie.

Z powyższych względów w ramach partnerstwa zebrano różne studia przypadków dotyczące metodyki nauczania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK


UPI – LJUDSKA UNIVERZA ZALEC


ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO (IST)


POLITECHNIKA LODZKA


E-BUSINESS ACADEMY


IDEC


PIM


EUROGEO


FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL