Projects in Motion (PIM) je manjše podjetje iz Malte, ki skrbi za skupinske projekte z razporejanjem virov, ki pokriva inovativne rešitve, povezane z energetsko politiko prek mednarodnih sodelovanj ali usmerjene v krepitev zmogljivosti na podočju R&D in politik.

PiM izvaja tudi raziskave za različne evropske in lokalne organe ter velika in manjša podjetja. Naš cilj je spodbujanje inovacij in znanja v Evropi in Mediteranu prek partnerskih sodelovanj, ozaveščanj, inovativnih in strateških ukrepov. Ena naših poglavitnih aktivnosti je podpora lokalnim udeležencem, da razvijejo in razširijo strokovno znanje o inovacijah prek seminarjev, skupnih aktivnostih in posebej pripravljenem gradivu. PiM poskrbi za:

  • poglobljeno znanje o državnem izobraževanju in znanosti. Izvedli smo že vrsto študij o izobraževanju in inovacijah kot korespondent za Evropsko komisijo;
  • dostop do velike mreže lokalnih in regionalnih igralcev, vključno s šolami, podjetji, izobraževalnimi inštitucijami, vladnimi agencijami, nevladnimi organizacijami, občinami in mediji;
  • veliko izkušenj pri širjenju in ozaveščanju na terenu, pa tudi raziskav in velikih predstavitvenih projektov;
  • več kot 15 let izkušenj na različnih projektih, financiranih s strani EU, kot partner ali vodja projekta;
  • razvoj in uporaba inovativnih komunikacijskih in promocijskih orodij;
  • širjenje in identificiranje dobrih praks in skupnosti za upravljanje. Pripravili smo široko bazo znanja s področja izobraževanja za šole in učence, gospodinjstva, podjetja in druge inštitucije;
  • delavnice za usposabljanje in prenos znanja, organizacija velikih in malih dogodkov za ozaveščanje.

Spletna stran: www.pim.com.mt