Τα Projects in Motion Ltd (PiM) είναι ΜΜΕ που εδρεύει στη Μάλτα και συμμετέχει ή διαχειρίζεται συνεργατικά έργα με κατανεμημένους πόρους, τα οποία καλύπτουν ζητήματα που σχετίζονται με την καινοτομία και την ενεργειακή πολιτική μέσω διακρατικής συνεργασίας ή κατευθύνονται προς την ανάπτυξη ικανοτήτων για Ερευνα & Ανάπτυξη αλλά και πολιτική.

Η PiM διεξάγει επίσης έρευνα για διάφορους ευρωπαϊκούς και τοπικούς φορείς, μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσεων στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου μέσω συνεργασιών, ευαισθητοποίησης, καινοτομίας και στρατηγικής δράσης. Επιπλέον, μία από τις βασικές μας δραστηριότητες είναι να υποστηρίξουμε τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν εμπειρογνωμοσύνη και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην καινοτομία μέσω σεμιναρίων κατάρτισης, κοινών διαφημιστικών δραστηριοτήτων και μέσω ειδικού εκπαιδευτικού υλικού. Το PiM μπορεί να παρέχει:

  • λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με την εθνική εκπαίδευση και το επιστημονικό τοπίο. Διενεργήσαμε διάφορες μελέτες για την εκπαίδευση και την καινοτομία ως ανταποκριτές ανά χώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πρόσβαση σε ένα μεγάλο δίκτυο τοπικών και περιφερειακών παικτών, συμπεριλαμβανομένων, σχολείων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κυβερνητικών υπηρεσίων, ΜΚΟ, δήμων και μέσων ενημέρωσης.
  • ένα μακρύ ιστορικό στη διάδοση και την ευαισθητοποίηση επί τόπου, αλλά και ερευνητικά και μεγάλα έργα επίδειξης.
  • περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, τόσο ως εταίρος όσο και ως επικεφαλής.
  • ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας και προώθησης.
  • διάδοση, προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών και διαχείριση της κοινότητας. Έχουμε αναπτύξει μια μεγάλη βάση πόρων εκπαιδευτικού υλικού για σχολεία και μαθητές, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα σε άλλα έργα στο παρελθόν
  • εργαστήρια κατάρτισης και μεταφοράς γνώσης, διοργάνωση μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης.

Ιστοσελίδα: www.pim.com.mt