UPI (ljudska univerza Žalec) je javni neprofitni zavod za izobraževanje odraslih v Savinjski dolini (Slovenija), z več kot 40-letno tradicijo. Nudi širok nabor formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, ponuja tudi svetovanje in je tesno vpet v lokalne, regionalne, državne in mednarodne projekte. Redno zaposluje 14 strokovnjakov in sodeluje s pribl. 100 zunanjimi učitelji in strokovnjaki z različnih področij. Dela z različnimi ciljnimi skupinami, od odraslih do raznih šibkejših skupin: odrasli z nizko stopnjo izobrazbe, nezaposlenimi, upokojenci, odrasli, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje (NEET) ter migranti.

Spletna stran: www.upi.si