Projects in Motion Ltd (PiM) to niewielki podmiot gospodarczy z Malty, dążący do uczestnictwa lub zarządzania wspólnymi projektami o rozproszonych zasobach. Projekty te dotyczą kwestii innowacji w ramach polityki innowacji i energii. Są realizowane na drodze międzynarodowej współpracy albo ukierunkowane na budowanie możliwości badawczo-rozwojowych i tworzenia polityk.

PiM prowadzi także badania na rzecz różnych europejskich i lokalnych organów rządowych, dużych firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest promowanie transferu innowacji i wiedzy w Europie oraz krajach basenu Morza Śródziemnego poprzez partnerstwa, zwiększanie świadomości oraz działania innowacyjne i strategiczne. Ponadto, jednym z naszych głównych działań jest wspieranie lokalnych interesariuszy w celu rozwijania doświadczenia i poszerzania wiedzy o innowacji poprzez organizację seminariów szkoleniowych, wspólne działania promocyjne oraz dedykowane materiały edukacyjne. PiM może podzielić się:

  • dogłębną wiedzą na temat krajowego systemu kształcenia i krajobrazu naukowego. Jako krajowi reprezentanci prowadziliśmy dla Komisji Europejskiej różne badania na temat kształcenia i innowacji.
  • dostęp do rozległej sieci graczy lokalnych i regionalnych, w tym szkół, firm, instytucji kształcenia, agencji rządowych, organizacji pozarządowych, gmin i mediów.
  • wieloletnie doświadczenie w popularyzacji i zwiększaniu świadomości w danej dziedzinie, ale także dużych projektach praktycznych i badawczych.
  • ponad piętnastoletnie doświadczenie w różnych europejskich programach finansowania, zarówno jako partner, jak i jako lider pakietu roboczego.
  • opracowywanie i stosowanie innowacyjnych narzędzi komunikacji i promocji.
  • popularyzacja i identyfikacja najlepszych praktyk oraz zarządzania społecznością. Stworzyliśmy obszerną bazę zasobów zawierającą materiały edukacyjne dla szkół i uczniów/studentów, gospodarstw domowych, firm i innych instytucji, a także innych instytucji realizujących w przeszłości różnorodne projekty.
  • szkolenia i transfer wiedzy, prowadzenie warsztatów, organizacja kameralnych i dużych wydarzeń mających na celu zwiększanie świadomości.

Strona internetowa: www.pim.com.mt