Politechnika Lodzka (Tehnološka Univerza v Lodzu – TUL) je državna tehnološka univerza, ki je nastala l. 1945. Sprva so bile njene članice 3 fakultete: za strojno inženirstvo, elektrotehniko in kemijo. Univerza se je razvijala in rastla, tako da danes šteje 9 fakultet, 70 inštitutov in 113 specializacij. Leta 1992 so ustanovili Mednarodno fakulteto za elektrotehniko, kjer so predavanja potekala tako v angleškem kot francoskem jeziku. Na TULU lahko pridobite naslednje izobrazbe: diplomo iz humanističnih, naravoslovnih ali tehniških ved, magisterij iz naravoslovnih in tehniških ved ter doktorat iz filozofije. TUL obiskuje 21000 študentov (vključno z 800 študenti doktorskih študijev)in pribl. 3000 sodelavcev. L. 2014 je bil ustanovljen IT Center, ki nudi podporo na IT podočju vsem fakultetam.

Spletna stran: www.p.lodz.pl