FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL, (FTS) je neprofitna organizacija, ki skrbi za izobraževanje, raziskave in razvoj v tehnološkem sektorju. Želi si postati močna vez med raziskovalci, proizvajalci, uporabniki in inštitucijami na področju IKT in zagotoviti, da je tehnologija učinkovito, enostavno in uporabno orodje, ki ljudem pomaga pri osebnem in poklicnem razvoju, ne glede na fizične ali socialne pogoje. FTS že več kot 30 let dela na področju sociale in IKT in se od samega začetka trudi doseči cilje, ki si jih je zastavila v statutu.

FTS meni, da je tehnologija orodje za celotno družbo, zato stremijo k temu, da je to orodje enostavno za uporabo, odprto in preposto, da lahko skratka zadosti potrebam vsakega posamenznika in nobenega ne izključuje.

Spletna stran: www.fts.org.es