UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) to publiczna organizacja non-profit zajmująca się kształceniem i szkoleniem dorosłych w rejonie doliny Sawinii (Słowenia). Tradycja tej organizacji sięga 40 lat wstecz. UPI Žalec oferuje szeroką gamę formalnych i nieformalnych programów kształcenia, przekazuje wskazówki i świadczy usługi doradcze, a także angażuje się w projekty o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Na stałe zatrudnia 14 specjalistów i współpracuje z ok. 100 nauczycieli i specjalistów w różnych dziedzinach. W swoich działaniach uwzględnia różne grupy docelowe, np. dorosłych ogólnie, a także różne grupy nieuprzywilejowane społecznie: osoby słabo wykwalifikowane, bezrobotnych, seniorów, młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji (NEET) i migrantów.

Strona internetowa: www.upi.si