Το FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL, (FTS) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που χαρακτηρίζεται ως «εκπαιδευτικός, επιστημονικός και Ε & Α στον τομέα της τεχνολογίας, του οποίου ο κύριος στόχος είναι να αποτελέσει έναν ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ ερευνητών, κατασκευαστών, χρηστών και ιδρυμάτων στον τομέα των ΤΠΕ, για να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία είναι ένα ισχυρό, εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη ανεξάρτητα από τις φυσικές και / ή κοινωνικές τους συνθήκες. Το FTS διαθέτει μεγάλη εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια από την ίδρυσή του, και δραστηριοποιείταιι σε κοινωνικούς και ΤΠΕ τομείς. Από την αρχή το FTS, έχει αναλάβει διάφορες ενέργειες με στόχο την επίτευξη του οράματος και των στόχων του, που αναφέρονται σαφώς στο Καταστατικό του.

Η αποστολή του FTS είναι να θεωρήσει την τεχνολογία ως εργαλείο για την κοινωνία και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι αυτό το εργαλείο είναι εύκολο στη χρήση, ανοιχτό, απλό και καθολικό, εν συντομία, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων καιχωρίς να αποκλείει κανέναν.

Ιστοσελίδα: www.fts.org.es