Το Politechnika Lodzka (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Γουτζ – TUL) είναι ένα εθνικό τεχνικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1945 ως κυβερνητικός, δημόσιος φορέας, αρχικά με 3 Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χημείας. Μαζί με την ανάπτυξή του δημιουργήθηκαν νέες σχολές, έως σήμερα 9 σχολές, 70 ινστιτούτα και τμήματα και 113 εξειδικεύσεις. Το 1992 ιδρύθηκε η Διεθνής Σχολή Μηχανικών με γλώσσες διδασκαλίας την Αγγλική και Γαλλική. Το TUL προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης των ακόλουθων πτυχίων: Bachelor of Art, Bachelor of Science, Master of Science και Doctorate of Philosophy. Υπάρχουν 21 000 φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων 800 διδακτορικών φοιτητών) και περίπου 3.000 μέλη προσωπικού στο Πανεπιστήμιο. Το 2014 ιδρύθηκε το Κέντρο Πληροφορικής για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στον τομέα των ΤΠΕ για κάθε σχολή.

Ιστοσελίδα: www.p.lodz.pl