FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL, (FTS) е организация с нестопанска цел, класифицирана като „образователна, научна и научноизследователска и развойна дейност в технологичния сектор“. Основната й цел е да стане силна връзка между изследователи, производители, потребители и институции в областта на ИКТ, да гарантира, че технологията е мощен, лесен за използване и полезен инструмент, който помага на хората в тяхното лично и професионално развитие, независимо от физическите и/или социалните им условия. FTS притежава голям опит и знания от над 30 години от своите основатели, работещи в социалния и ИКТ сектора. От самото си създаване FTS предприема различни действия, насочени към постигане на своите цели и задачи, ясно посочени в устава.

Мисията на FTS е да разглежда технологията като инструмент за обществото и да направи всичко възможно, за да гарантира, че този инструмент е лесен за използване, отворен, прост и универсален, накратко, проектиран по такъв начин, че да покрива нуждите на всички и без да изключва никого.

Уебсайт: www.fts.org.es