Politechnika Lodzka (Технически университет в Лодз – TUL) е национален технически университет, създаден през 1945 г. като държавен, публичен орган, първоначално с 3 факултета по машиностроене, електротехника и химия. Заедно с неговото развитие са създадени нови факултети. Към момента има 9 факултета, 70 института и катедри и 113 специализации. През 1992 г. е създаден Международният инженерен факултет с английски и френски език за обучение. TUL предлага възможност за получаване на следните степени: бакалавър по изкуства, бакалавър по наука, магистър и доктор по философия. В университета има 21 000 студенти (включително 800 докторанти) и приблизително 3 000 служители. През 2014 г. беше създаден ИТ център за подпомагане на образованието в областта на ИКТ за всеки факултет.

Уебсайт: www.p.lodz.pl