Politechnika Łódzka to państwowa uczelnia techniczna założona w 1945 r. jako publiczna jednostka rządowa. Na początku dysponowała trzema wydziałami: Mechanicznym, Elektrycznym i Chemicznym. Wraz z rozwojem placówki powstawały nowe wydziały. Obecnie struktura Politechniki Łódzkiej obejmuje 9 wydziałów, 70 instytutów i zakładów oraz 113 specjalizacji. W 1992 r. utworzono Międzynarodowy Wydział Inżynierii, na którym językami wykładowymi są angielski i francuski. Absolwenci Politechniki Łódzkiej mogą uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych, licencjata w dziedzinie nauk ścisłych, magistra inżyniera lub doktora. Na PŁ uczy się 21000 studentów (w tym 800 doktorantów), a kadra liczy ok. 3000 osób. W 2014 r. powstało Centrum Informatyczne wspierające kształcenie w dziedzinie informatyki na każdym z wydziałów.

Strona internetowa: www.p.lodz.pl