Turyński Instytut dla Osób Niesłyszących w miejscowości Pianezza jest organizacją o wieloletniej tradycji, założoną w 1814 r. w celu zadbania o kształcenie dzieci niesłyszących i szkolenie ich nauczycieli.

Instytut jest organizacją non-profit.

ZAKRES USŁUG

 • Usługi edukatorów i pedagogów specjalnych w placówkach edukacyjnych (od przedszkoli po uczelnie), wspierających uczniów i studentów we współpracy z lokalnymi służbami socjalnymi i władzami placówek;
 • Program szkolenia dla osób niesłyszących z wieloma niepełnosprawnościami a także dla osób głuchoniewidomych o różnym stopniu niepełnosprawności;
 • Szkolenie zawodowe i wytyczne zawodowe dla młodych osób niesłyszących (gastronomia i ogrodnictwo);
 • Szkolenia dla nauczycieli, logopedów i pedagogów;
 • Projekty specjalne mające na celu włączenie osób niesłyszących do społeczeństwa z myślą o powszechnej dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem muzeów i instytucjach kultury;
 • Obiekty mieszkalne dla dorosłych osób niesłyszących;
 • Projekty europejskie;
 • Programy logopedyczne i dla osób ze specyficznymi zaburzeniami językowymi;
 • Przedszkole (sklasyfikowane jako formalna placówka edukacyjna);
 • Zajęcia językowe: włoski, angielski, język migany;
 • Ogród Zmysłów.

SOCIAL

FACEBOOK: Istituto dei Sordi di Torino

TWITTER: @IstitutoSordi

LINKEDIN: Fondazione Istituto dei Sordi di Torino – Onlus

ANOBII: Biblioteca dell’Istituto dei Sordi

INSTAGRAM: istitutodeisordiditorino

YOUTUBE: Canale di IstitutoSordiTorino